Krádež nemovitosti – jednoduchá ochrana

krádež nemovitosti

Krádež nemovitosti – její obrana je velice jednoduchá, nestojí moc peněz a je napořád.

Ochrání vás samotný katastr nemovitostí, který poskytuje službu: Elektronická informovanost účastníka.

Jak služba funguje
Pokud by mělo dojít k jakékoliv změně, která by se týkala vašich nemovitostí, katastr vás bude automaticky informovat, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí a to buď formou datové schránky, emailem nebo SMS zprávou.

Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si službu zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o z řízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu; žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání a služba je aktivní hned po zaplacení úplaty.

Informace o změnách jsou uživateli služby zasílány na jeho žádost jedním ze způsobů:

– do datové schránky nebo

– elektronickou poštou nebo

– krátkou textovou zprávou (SMS).

Informace o změnách katastru v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí stojí 200,- Kč. Jsem toho názoru, že za dvě stovky (nikoli ročně, ale napořád) stojí za to, abyste měli váš majetek pod kontrolou.

Takže „krádež nemovitosti“ si každý dokáže bezpečně zajistit pomocí katastru.